Projecten    

Delta Quality Products & Services

  Hèt verschil in kwaliteit!
   

Projecten

 

 

Een selectie van onze leuke projecten:

Kennistechnologie

SymptomenVoor één van onze klanten hebben wij een automatiseringssysteem ontworpen, waarin kennistechnologie een belangrijke rol speelt. Voor een tweedelijns hulporganisatie in de gezondheidszorg hebben wij de informatieverstrekking op een hoger niveau getrokken. Het is een instantie die informatie en advies geeft aan professionele hulpverleners over de gezondheidseffecten van een mogelijke vergiftiging bij mensen en dieren. Daarbij kan het om individuële patiënten gaan of om een ongeval of calamiteit waarbij meerdere personen betrokken zijn.

UitlegOp basis van de ingenomen hoeveelheid en soort producten, en een aantal gegevens over de patiënt, wordt automatisch bepaald welke effecten mogelijk kunnen optreden en welke therapieën mogelijk kunnen worden toegepast.

 

Website ontwerp

Vergiftigingen infoIn het kader van digitalisering van de overheid, hebben wij een website ontworpen, waarop professionele hulpverleners in kunnen loggen om de hiervoor genoemde informatie via internet te kunnen raadplegen.

Natuurlijk hebben wij ook onze eigen website ontworpen en gebouwd.

 

Aanbestedingen

Voor een grote overheidsorganisatie heeft één van onze medewerkers het outsourcen van het onderhoud op de programmatuur van één van de belangrijkste informatiesystemen van de opdrachtgever begeleid. Dit betrof het volledige traject: van opstellen van het Request For Proposal, via de gunningsprocedure tot en met het afsluiten van de Service Level Agreement (SLA) en de implementatie. Om de gunning objectief en meetbaar te maken is een methodiek en bijbehorende applicatie ontwikkeld waarbij op basis van vooraf vastgestelde wegingsfactoren de uitslag bepaald werd.

 

Software ontwikkeling

Voor een van onze klanten hebben wij een Visual Basic applicatie ontwikkeld om de registratie van de verkoop van concertkaarten te automatiseren.

GISVoor een andere klant hebben we een GIS (Geografisch Informatie Systeem) ontworpen om het management snel inzicht te geven in afwijkende patronen.

 

Projectmanagement

Een grootschalige renovatietraject (met een looptijd van meer dan een jaar) van diverse Oracle applicaties, met meerdere databases. De bouw werd door een ander softwarehouse gerealiseerd, wij zaten in de rol van projectmanager en bewaking van de ontwerpeisen.

 

Systeembeheer

Wat doe je als een klant een acuut probleem heeft? Je probeert te helpen. Ook als dat betekent dat je even alles op zij moet zetten. Wij werden gevraagd om
'in no time' een cursuslokaal in te richten, met levering en installatie van acht geautomatiseerde werkplekken met de nodige softwaretoepassingen gebruiksklaar geïnstalleerd. Alle werkplekken moesten internettoegang hebben, maar mochten uiteraard geen toegang hebben tot de rest van het bedrijfsnetwerk.

   
       
 

©Delta Quality Products & Services, 2010